Worldwide Home Contact Impressum Zoeken Sitemap Login
 
Welkom bij Elco

Aan de slag voor 2017

 
Volgens de wetgeving, zoals vastgelegd in het Activiteitenbesluit, moeten alle stookinstallaties met een vermogen van meer dan 1 MW en die gebruikt worden voor het opwarmen van water of stoom, met ingang van 2017 voldoen NOx uitstootnormen.
Dit geldt dus ook voor bestaande stookinstallaties.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar bijgevoegde link van de overheid.
http://www.infomil.nl/onderwerpen/klimaat-lucht/stookinstallaties/stookinstallaties-0
Kijk ook eens op onderstaande link:
https://www.youtube.com/watch?v=DdlCDPgWDu0
Of op:
http://www.70mg.nl
Het Ministerie van Infra & Milieu organiseert informatiebijeenkomsten om eindgebruikers te informeren over de veranderingen in de wetgeving aangaande NOx in 2017. Zie hiervoor de link aan de rechter zijde.
 
 

Elco levert 200ste brander aan Theo van Vliet

In november 2013 leverde Elco de 200ste brander aan Theo van Vliet. Deze 200ste brander symboliseert de jarenlange goede verstandhouding tussen Theo van Vliet en Elco Burners.

In bijgaand artikel leest u hier meer over:
NBT Theo van Vliet en Elco (772 kByte)
 
 
 

‘Een zuinigere oven en mooier brood’


Beter bakresultaat en lager gasverbruik voor Bakkerij
De Paauw

Lees het artikel hieronder.
Artikel De Paauw Bakkerij (1230 kByte)
 
 

Inspectieplichtig???

 
Steeds vaker krijgen wij de vraag wat er nu inspectieplichtig is en wat niet.

Hiertoe hebben we geprobeerd het een en ander overzichtelijk op een rijtje te zetten. Selecteer in het hoofdstuk "Advies" aan de linker kant van deze pagina "Activiteitenbesluit" en u vindt alles over dit onderwerp.
 
 

Veranderende gassamenstelling

 
Via meerdere kanten komt de vraag binnen wat de invloed is van het veranderen van de calorische waarde van het gas op de brander.
De achtergrond van deze vraag ligt in het feit dat binnen het Nederlandse aardgasnet steeds meer buitenlands (hoogcalorisch) gas wordt getransporteerd en gedistribueerd.

In de toekomst krijgen alle aardgasbranders hier mee te maken. Zie ook:
www.hoezoandergas.nl

Hieronder treft u de link aan van de publicatie in de Staatcourant aangaande dit onderwerp:
officielebekendmakingen.nl/stcrt
 
 

STORING ?

088 - 6957350

indien niet bereikbaar, bel:
020 - 5160600

Tijdens kantooruren kan dit ook via:

service@nl.elco.net
 Uitnodiging Ministerie I&M (252 kByte)