Worldwide Home Contact Impressum Zoeken Sitemap Login
 
Activiteitenbesluit

Situatie voor 1 januari 2008

Voor 1 januari 2008 werden door het Ministerie van VROM, zogenaamde AMvB's (Algemene Maatregelen van Bestuur) uitgegeven. Deze werden opgesteld per bedrijfstak.
In deze AMvB's stond indien van toepassing ook een paragraaf over stookinstallaties. De inhoud kwam op het volgende neer:

- Elk toestel met een belasting bovenwaarde van 130 kW of meer moet elke 2 jaar geinspecteerd worden volgens SCIOS.
 

Situatie na 1 januari 2008

De meeste AMvB's zijn komen te vervallen. Hiervoor in de plaats is het Activiteitenbesluit gekomen. De gedachtengang hierachter is dat door slechts 1 regeling in het leven te roepen de administratieve lasten verlicht worden en de duidelijkheid vergroot.

Op het gebied van stookinstallaties stelt het Activiteitenbesluit het volgende:
- Alle gasgestookte installaties met een vermogen van 100 kW of meer moeten ten minste eens per 4 jaar gekeurd worden;
- Alle niet-gasgestookte installaties met een vermogen tussen de 20 en de 100 kW moeten ten minste eens per 4 jaar gekeurd worden;
- Alle niet-gasgestookte installaties met een vermogen van 100 kW of meer moeten ten minste eens per 2 jaar gekeurd worden.
 

De verschillen op een rijtje:

  • Er is een onderscheid tussen gasgestookte en niet-gasgestookte installaties;
  • Het uitgangspunt is het vermogen en niet meer de belasting;
  • De grens is verlegd van 130 kW naar 100 kW;
  • Er wordt gesproken over een installatie en niet over een toestel. Onder een installatie wordt verstaan alle toestellen tesamen, achter de commerciele gasmeter;
  • Er wordt gesproken over een keuring. Dit kan gelijk gesteld worden aan een inspectie;
  • De vaste termijn van eens per 2 jaar is vervangen voor ten minste. Om de exacte termijn te bepalen, worden de risico's geinventariseerd en op basis hiervan wordt de inspectiefrequentie vastgesteld.
Voor meer informatie zie ook bijgevoegd document, hetgeen is opgesteld door SCIOS:
SCIOS document aangaande Activiteitenbesluit (1294 kByte)

De huidige en toekomstige situatie

In 2010 is het BEMS in werking getreden (voor meer informatie klik op deze pagina op BEMS).
Op dat moment is de wetgeving aangaande keuring en onderhoud aan stookinstallaties verplaatst van het Activiteitenbesluit naar het BEMS.

Inmiddels is dit weer opgenomen in het Activiteitenbesluit.