Worldwide Home Contact Impressum Zoeken Sitemap Login
 
Ander gas

Hoe zo ander gas?

De Nederlandse gasbedrijven gaan in de komende jaren steeds vaker en steeds meer gas importeren. Dit gas zal worden gemengd met ons 'eigen' gas en gedistribueerd.

Doordat het buitenlandse gas een andere samenstelling heeft, een hogere calorische waarde, betekent dit dat de samenstelling van uw gas ook gaat veranderen.

Voor meer informatie kijk op:
www.hoezoandergas.nl

Op dit moment vindt bijmenging al plaats in het zogenaamde H-gas (hoog-callorisch gas). De overheid heeft aangegeven in 2021 ook het L-gas (laag-callorisch gas) te gaan bijmengen.
Dit betekent dat op dit moment een klein aantal (grote) bedrijven hiermee in aanraking komen. Vanaf 2021 zullen alle andere aanslutingen in Nederland hiermee in aanraking komen
 

Ander gas en een een bestaande brander

Het probleem op dit moment is dat het niet bekend is wat exact de samenstelling van het andere gas gaat zijn. Ook is niet bekend binnen welke bandbreedte de kwaliteit van dit gas gaat fluctueren.

Op zich kan een brander probleemloos op een andere gassamenstelling functioneren. Het enige dat moet gebeuren is de brander hiervoor opnieuw instellen. Het probleem is dat wanneer de gassamenstellingen steeds wijzigen, de brander steeds opnieuw moeten worden ingesteld.

Wij blijven de ontwikkelingen op de voet volgen. Zodra er meer bekend is voor u als eindgebruiker, zullen we u hierover informeren.
 

Aandachtspunten:

Ook als een installatie is voorzien van een O2 regeling en CO trim systeem dient de standaard brandstof/luchtverhouding opnieuw te worden ingesteld. Immers, als de O2 of CO regeling een fout detecteert dan wordt de standaard brandstof/luchtverhoudingscurve ingeschakeld.

Door de gewijzigde instellingen bestaat de kans dat de kleinlast van de brander toeneemt. Immers je hebt een bepaalde hoeveelheid lucht en gas (= mengenergie) nodig voor verbranding in kleinlast.

Let op dat het toestel niet wordt overbelast.

Door de hogere calorische waarde zal de NOx emissie van de brander toenemen.

De brander komt in een ander werkpunt waarmee de kans bestaat dat de verbrandingswaarden anders worden: O2, CO en NOx.

Voor al deze genoemde punten geldt dat de veranderingen per brander anders zijn.